กันยายน 2553

09/11/2010

10 กันยายน 2553

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เรื่องเล่า … รวมเรื่อง ไป ลปรร. กับชมรมผู้สูงอายุ ที่ เมืองสามอ่าว

Advertisements

สิงหาคม 2553

09/11/2010

17-19 สิงหาคม 2553

ประชุมถอดบทเรียนจังหวัดต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ชัยภูมิ อำนาจเจริญ ตราด ราชบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช สตูล)

โครงการประชุม/กำหนดการ

เรื่องเล่า … รวมเรื่อง บทเรียนการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

20 กรกฎาคม 2553

09/11/2010

นิเทศติดตามโครงการร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ที่จังหวัดสระบุรี

เรื่องเล่า … รวมเรื่อง เยี่ยมชมกิจกรรมทันตฯ ที่เมืองสระบุรี

16 กรกฎาคม 2553

09/11/2010

งานรณรงค์สร้างกระแสโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดการ

12-13 กรกฎาคม 2553

09/11/2010

นิเทศติดตามโครงการร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ที่จังหวัดกำแพงเพชร

เรื่องเล่า … รวมเรื่อง เยี่ยมทีมงาน สว. เมืองกำแพง

25 มิถุนายน 2553

09/11/2010

งานรณรงค์สร้างกระแสโครงการฟันเทียมพระราชทาน และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

กำหนดการ

14-16 มิถุนายน 2553

09/11/2010

นิเทศติดตามโครงการร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ที่จังหวัดเลย

เรื่องเล่า … รวมเรื่อง ไปเยี่ยมน้องๆ เมืองเลย

2-3 มิถุนายน 2553

09/11/2010

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมโรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

เรื่องเล่า … รวมเรื่อง update ความรู้เรื่องสุขภาพช่องปาก ปี 53

อ่านเพิ่มเติม

พฤษภาคม 2553

09/11/2010

11 พฤษภาคม 2553

รณรงค์สร้างกระแส โครงการฟันเทียมพระราชทาน และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่องเล่า … รวมเรื่อง “ยิ้มสดใส ผู้สูงวัยฟันดี” ที่เมืองคอนฯ

28-30 เมษายน 2553

09/11/2010

โครงการอบรม เทคนิคการทำฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์